Ducators Tryghedspakke for Tablets til privatkunder 

  
Denne Ducators Tryghedspakke for Tablets til privatkunder tilbydes af Ducator ApS (“udbyder”) til ejere af tablets (“Kunden”) for at dække omkostninger til reparationer under de betingelser, der er angivet nedenfor. Aftalen er opdelt i tre niveauer baseret på mobiltelefonens værdi og tilbyder dækning, herunder et årligt skærmskift, mod en månedlig betaling og en Egenbetaling ved skade. 

Niveauer af Dækning 

Niveau 1: 

Gældende for: Tablets med en værdi op til 2.999 kr. For ny pris 

Månedlig Betaling: 59kr. 

Egenbetaling: 149 kr. 

Inkluderer: 1 skærmskift om året. 

Niveau 2: 

Gældende for: Tablets med en værdi mellem 2.999 kr. og 6.999 kr. For ny pris 

Månedlig Betaling:  89kr. 

Egenbetaling: 299 kr. 

Inkluderer: 1 skærmskift om året. 

Niveau 3: 

Gældende for: Tablets med en værdi over 6.999 kr. For ny pris. 

Månedlig Betaling: 129kr. 

– Egenbetaling 699 kr. 

Inkluderer: 1 skærmskift om året. 

1. Dækningsperiode: Dækningen træder i kraft fra den første dag i den måned, hvor aftalen tegnes, og fortsætter på månedsbasis indtil opsigelse. Kunden er bundet til aftalen i 12 måneder 

2. Dækningens Omfang: Dækningen er begrænset til en skærmreparation ved en skade forårsaget ved uheld, herunder fysisk skade, eller ved tab – telefonens skærm skal lide synlig skade – da det ellers kan være Software eller andre komponenter i telefonen der fejler – disse problematikker er ikke omfattet af aftalen. Dækningen inkluderer et årligt skærmskift. Reparation eller udskiftning på grund af almindeligt slid, softwareproblemer, vandskade eller stjålet telefon er ikke dækket. Aftalen er også kun gællende på telefoner med original Apple Skærm. Du skal som kunde oplyse Ducator ApS inden indgåelse af aftale, hvis du har fået repareret din enhed hos en anden 3’die parts reparatør.  

3. Anmeldelse af Skade: Kunden skal anmelde enhver skade til Udbyder inden for 48 timer efter skadens opståen. Udbyder forbeholder sig retten til at afvise dækning, hvis denne frist ikke overholdes. Udbyder forbeholder sig retten til at bruge minimum 2 hverdage på en skærmreparation. 

4. Reparationsproces: Efter anmeldelse vil Udbyder arrangere reparation af telefonen, Udbyder vil bruge refurbish reservedele til reparationen. Efter reparationen kan der forekomme denne besked når vi skifter din skærm. “Kan ikke bekræfte, at denne iPhone har en ægte Apple skærm.” 

5. Opsigelse: Kunden kan opsige aftalen senest en måned før udløb af aftale (31 dage før udløb) – ved forglemmelse løber aftalen yderliger 12 måneder. Ingen refusion ydes for delvist forbrugte måneder. Udbyder kan opsige aftalen med øjeblikkeligt varsel og Ingen refusion ydes for delvist forbrugte måneder. 

6. Ændringer af Aftalen: Udbyder forbeholder sig retten til at ændre vilkårene i aftalen med forudgående varsel til kunden. 

7. Accept: Ved betaling af den første månedlige betaling bekræfter Kunden sin accept af disse vilkår og betingelser. 

Denne aftale udgør den fulde forståelse mellem parterne vedrørende emnet herfor og erstatter alle tidligere aftaler og forståelser, mundtlige såvel som skriftlige, vedrørende emnet herfor. 
 
Kunden accepterer også at modtage nyhedsbreve fra Ducator ApS på oplyste e-mail. 

8. Betaling: Automatisk Kortbetaling Kunder kan betale ved at have deres månedlige betalinger trukket automatisk fra et kredit- eller betalingskort. Vi accepterer de mest gængse korttyper, herunder Visa, MasterCard, og American Express. 

Første betaling uanset dato på måned, sker til fulde pris for en måned – da dækningsperioden træder i kraft øjeblikkeligt. 

Scroll to Top