Ducators- Privatlivspolitik.

Kære Ducator kunde For at leve op til EU’s Persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj
2018,
Det er bl.a. en beskrivelse af hvordan data indsamles. Og en beskrivelse af hvad dine data bliver
brugt til i forbindelse med alarm behandling. Det er også en præcisering af de rettigheder, som du
har jf. forordningen. Der ændres ikke i måden disse data bliver brugt, da proceduren er nødvendig
for at kunne komme til jer og udføre reparationer. Privatlivspolitik Ducators behandling af
personoplysninger omfatter behandlingen af de personoplysninger om dig eller din virksomhed, som
er registreret i Ducators systemer.
Behandling af personoplysninger Når Ducator behandler personoplysninger om dig, skal vi for at leve
op til persondataforordningen orientere dig om følgende:

1. Hvem der er dataansvarlig.

2. Hvilke personoplysninger Ducator behandler om dig.

3. Hvorfor Ducator behandler dine personoplysninger.

4. Hvordan Ducator indsamler dine personoplysninger.

5. Det juridiske grundlag for indsamlingen.

6. Hvem personoplysningerne videregives til.

7. Ducators brug af automatiske afgørelser, herunder profilering.

8. Dine rettigheder.

9. Hvor længe Ducator opbevarer dine personoplysninger.

10. Datasikkerhed på Ducator.dk.

11. Hvordan du kan tilbagekalde et samtykke.

12. Hvordan du kan klage over Ducator behandling af dine personoplysninger.
Ducator ApS CVR 37703680 Mail: info@ducator.dk Tlf.: +45 71995138

1. Dataansvarlig.
Ducator er dataansvarlig for de personoplysninger, som Ducator behandler om dig. Ducator er ikke
forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, men alle spørgsmål omkring persondata
håndteres af Ken Olsen, ko@ducator.dk tlf. 71995138 – CVR 37703680 – Ducator ApS CVR 37703680
Mail: info@ducator.dk tlf. +45 71995138

2. Hvilke typer af personoplysninger behandler Ducator?
Ducator indsamler og behandler følgende personoplysninger om dig: 1. Navn eller pseudonym 2.
Adresse 3. E-mailadresse 4. Telefonnummer 5. Evt cvr nr. Vi behandler kun personoplysninger om
dig, der er relevante for de formål, der er defineret nedenfor.

3. Hvorfor behandler Ducator personoplysninger?
De indhentede personoplysninger registreres hos Ducator med henblik på at kunne ankomme og
udføre reparationer på deres enheder.

4. Hvordan indsamler Ducator personoplysninger?
Ducator indsamler personoplysninger direkte hos dig eller evt. kontaktperson, ved bestilling af
reparation.

5. Det juridiske grundlag for indsamlingen.
Oplysningerne er nødvendige for at en korrekt udført reparation, og dine persondata er derfor
nødvendige som nævnt i artikel 6, stk. 1, litra b, i Persondataforordningen.

6. Hvem videregiver Ducator personoplysninger til.
Ducator behandler alle dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen.
Dine personoplysninger bruges kun internt i Ducator.
Ducator ApS CVR 37703680 Mail: info@ducator.dk Tlf.: +45 71995138

7. Automatiske afgørelser, herunder profilering.
Dine personoplysninger behandles ikke til brug for automatiske afgørelser, individuel
beslutningstagning eller profilering.

8. Dine rettigheder: Indsigt:
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Ducator har registreret om dig, herunder
omfanget af dine samtykker. Rettet personoplysninger: Du har ret til at få rettet urigtige
personoplysninger registret hos Ducator, ligesom du under hensyntagen til formålene med
behandlingen har ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger. Begrænset eller
slettet personoplysninger: Du har ret til at opnå begrænsning af Ducators behandling af dine
personoplysninger eller slettet registrerede personoplysninger i overensstemmelse med reglerne i
persondataforordningen. Indsigelse mod behandling af personoplysninger: Du har ret til at gøre
indsigelse mod Ducators behandling af dine personoplysninger. Dataportabilitet: Du har ret til at
modtage personoplysninger om dig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart
format og har ret til at transmittere oplysningerne til en anden myndighed eller virksomhed. Du kan
tillige bede om at få oplysningerne sendt direkte fra Ducator til en anden myndighed eller
virksomhed. Kontaktoplysninger: Ducator ApS CVR 37703680 Karlsgavevej 28 3300 Frederiksværk
tlf.: +45 7199 5138 info@ducator.dk

9. Hvor længe opbevarer Ducator dine personoplysninger?
Ducator opbevarer alene identificerbare personoplysninger så længe, der er et sagligt formål med
opbevaringen og så længe, at det er nødvendigt for Ducator at opbevare personoplysningerne

10. Datasikkerhed på Ducator.dk
Da der ikke er tale om følsomme personoplysninger eller cpr.nr. Eller cvr.nr., er der ingen særlig
beskyttelse af transmission fra din computer til Ducator.dk
Efter transmissionen opbevares personoplysningerne på en måde, så ingen uvedkommende kan
læse dem.
Ducator ApS CVR 37703680 Mail: info@ducator.dk Tlf.: +45 71995138

11. Tilbagekaldelse af samtykke.
Såfremt du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du henvende dig til: Ducator kundeservice
info@ducator.dk tlf. + 45 71995138

12. Klage til Datatilsynet.
Hvis du er utilfreds med Ducators behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:
Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K. www.datatilsynet.dk

Med venlig hilsenDucator ApS

Karlsgavevej 28

3300 Frederiksværk

+45 7199 5138

www.Ducator.dk

Info@ducator.dk

CVR nr. 37703680